Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z SERWISU
www.bakido.pl

Od 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
Poniższe informacje pozwolą Klientowi zapoznać się z tym w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

1. Administrator – podmiot decydujący o sposobie przetwarzania danych

2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w serwisie bakido.pl lub korzystająca z usług serwisu bakido.pl, takich jak np. Newsletter, czy Rejestracja Konta

3. Administratorem danych osobowy klienta jest firma TFO CONCEPT, zarejestrowana w Łodzi, ul. Skalna 42c/14, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi pod adresem 92-002 Łódź, ul. Skalna 42c/14.

4. Jeżeli Klient ma pytania związane z przetwarzaniem jego danych osobowych może skontaktować się z wyznaczoną przez Administratora osobą pod wskazanymi poniżej danymi kontaktowymi:
e-mail: kontakt@bakido.pl
dane adresowe: TFO CONCEPT, ul. Skalna 42c/14, 92-002 Łódź

5. Dane, które przetwarzamy otrzymujemy od Klientów podczas dokonywania zakupów w naszym serwisie internetowym www.bakido.pl lub podczas rejestracji w naszym serwisie www.bakido.pl lub podczas zapisywania się do Newslettera w naszym serwisie.

6. Zakres zbieranych przez nas danych obejmuje:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– adres dostawy
– numer telefonu,
– adres e-mail ,
– historia transakcji – co zostało kupione przez danego klienta, kiedy, sposób dokonania płatności, kody rabatowe
– informacje o tym w jaki sposób Klient korzysta z naszego serwisu www.bakido, o ile Klient wyrazi zgodę na pliki cookies.

7. Pliki Cookies – to dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe stosowane w sieci Internet, które przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika tzn. komputerze, smartfonie, czy innych urządzeniach pozwalających na korzystanie z internetu. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki kontrolować sposób obsługi plików cookies. Może zaakceptować lub zablokować działanie plików cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak poprawności działania serwisu np. Klient może mieć problem z rejestracją na swoje konto lub z dokonaniem zakupu.
Pliki Cookies wykorzystujemy:
a) Pliki „cookies” używane są w celu optymalizacji korzystania z serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
b) Pliki cookies w serwisie bakido.pl wykorzystywane są między innymi w celach:
-obsługi logowania – w plikach cookies nie są przechowywane informacje identyfikujące poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia, pliki służą weryfikacja połączenia między użytkownikiem a serwerem
– zapewnienia prawidłowej obsługi procesów przechowywania informacji o zawartości koszyka podczas gdy użytkownik nawiguje po stronach serwisu,
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu www.bakido.pl korzystają ze stron serwisu

8. Gromadzone dane przetwarzane są w celu:
a) Zapewnienia funkcjonowania sklepu internetowego bakido.pl zgodnie z jego regulaminem oraz regulaminem Newsletter tzn. możliwość kontaktu ze sklepem celem zadawania pytań, możliwość zarejestrowania się (założenia konta) w sklepie bakido.pl oraz możliwość zapisania się do naszego Newslettera.
b) Zawarcia umowy pomiędzy Klientem a sklepem internetowym bakido.pl i realizacji umowy (realizacji transakcji) – w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, wystawienie dokumentów sprzedaży na życzenie Klienta, dostawę towaru pod adres wskazany przez Klienta, ocenienie świadczonych usług np. wystawienie opinii.
c) Umożliwienie Klientowi skorzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, czy gwarancji producenta oraz skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta.
d) Do celu marketingu i promocji produktów oferowanych przez www.bakido.pl. W związku z tym, że chcemy oferować produkty jak najbardziej dopasowane do preferencji i zainteresowań Klienta, możemy prowadzić profilowanie Klienta, które nie będzie wpływało na Klienta, ani ograniczało jego praw.
Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, administrator będzie mógł kierować do Klienta komunikaty marketingowe dotyczące oferty handlowej serwisu www.bakido.pl z wykorzystaniem jego adres e-mail czy numeru telefonu.
Dane do celów marketingowych podawane są dobrowolnie i nie są konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

9. W niektórych przypadkach dane osobowe Klienta przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor działający na zlecenie innego podmiotu np. producenta- realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta.

10. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom do celów komercyjnych, nie podlegają sprzedaży. Dane przekazywane są:
a) Firmom przewozowym celem dostarczenia towaru pod adres wskazany podczas zamawiania towaru.
b) Firmie świadczącej na rzecz administratora usługę utrzymania oprogramowania potrzebnego do tego, abyśmy mogli prowadzić serwis www.bakido.pl, zarządzać nim, prowadzić ewidencję sprzedaży, realizować usługę Newsletter, czy usługę rejestracji konta.
c) Firmom zbierającym opinie o sklepach oraz produktach – dzięki temu Klient może, jeżeli wyrazi taką chęć podzielić się swoją opinią o produkcie lub serwisie www.bakido.pl.

11. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas dokonywania zakupów w serwisie bakido.pl jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i realizacji transakcji. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

12. Czas przez który przetwarzane są dane Klienta zależy od celu przetwarzania:
a) Realizacja sprzedaży – Państwa dane osobowe będą przechowywane przez potrzebny do zabezpieczenia realizacji umowy zawartej podczas dokonywania transakcji oraz zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu do momentu w którym zostanie cofnięta zgoda lub złożony sprzeciw
b) Rejestracja w serwisie/zapisanie się do Newslettera – przez okres w którym Klient jest zarejestrowany/zapisany do czasu wypisania się z serwisu Newsletter’a
c) Udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez Klientów nie zarejestrowanych w serwisie – przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień, przygotowania oferty.

13. Podstawa przetwarzania danych:
a) Dane Klienta zebrane podczas zakupów w serwisie www.bakido.pl przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności umożliwienia Klientowi skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji producent;
b) Dane osobowe podane przez Klienta podczas zapisów do Newslettera lub podczas rejestracji w serwisie www.bakido.pl przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient zdecyduje się na skorzystanie z form dostawy oferowanych przez serwis www.bakido.pl , dane przetwarzamy w oparciu o zlecenie / zamówienie złożone przez Klienta; zebrane dane służą do poprawnej, zgodnej z oczekiwaniami Klienta realizacji umowy;
d) Dane, które pozyskujemy za pośrednictwem plików Cookies, a dotyczące korzystania przez Klienta ze stron serwisu www.bakido.pl , przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
e) Dane, które będziemy przetwarzali w zakresie umożliwiającym zapytanie Klienta o opinię dotyczącą danego produktu będziemy przetwarzali powołując się na uzasadniony interes administratora, są to dane, które pomogą Sprzedającemu w ciągłym polepszaniu jakości obsługi i oferty produktowej;
f) Jeżeli osoba kontaktująca się ze Sprzedającym nie jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu bakido.pl, a kontaktuje się z celem zadania pytań dotyczących funkcjonowania serwisu, oferty serwisu itp. przetwarzamy przekazane nam dane celem udzielenia odpowiedzi. Udzielamy odpowiedzi z powołaniem się na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać rzetelnych i pełnych informacji, a tym samym wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów.
g) Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes administratora danych osobowych. Realizując cele marketingowe dążymy do tego, aby przedstawić klientowi oferty i promocje, które mogą go zainteresować oraz informacje, które budują pozytywny wizerunek i promują serwis www.bakido.pl

14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę TFO CONCEPT Klientom przysługuje szereg praw:
a) Prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO) – czyli uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowy oraz kopii takich danych.
b) Prawo do sprostowania /poprawiania danych (art.16 RODO) – jeżeli dane osobowe są niekompletne lub niepoprawne Klient może żądać wprowadzenia zmian w danych osobowych celem ich skorygowania, a my jesteśmy zobligowani to zrobić.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – Klient może wystąpić o ograniczenie zakresu przetwarzania swoich danych osobowych. Prośba Klienta zostanie spełniona, o ile jego żądanie nie będzie sprzeciwiało obowiązującym przepisom prawa i / lub nie będzie uniemożliwiało realizację obowiązków wynikających z umowy.
d) Prawo do sunięcia danych (art. 17 RODO), czyli prawo do bycia zapomnianym – Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z wszelkich baz danych oraz dokumentacji, ale w zakresie dozwolonym przez prawo, co oznacza, że administrator nie będzie mógł tego wykonać, jeżeli spoczywa na nim prawny obowiązek przetwarzania danych np. do celów podatkowych, czy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.
e) Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) Klient może domagać się, aby przekazane firmie bakido.pl dane zostały przekazane osobie trzeciej/ innemu administratorowi, jeżeli jest to wykonalne i zgodne z prawem.
f) Prawo do wycofania zgody – w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
g) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO) – Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych określoną sytuacją. Może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych w określonym celu np. w celach marketingowych. Klientowi przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).
W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzali danych w zakresie, co do którego został wniesiony sprzeciw, będziemy natomiast przetwarzali dane dla innych celów, wobec których nie został wniesiony sprzeciw.
h) Prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych- od 28.05.2018 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru. W zgłoszeniu powinien być podany dokładny opis sytuacji oraz powinno być wskazane działanie, które według Klienta narusza jego prawa.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw lub posiadacie pytania, czy wątpliwości prosimy o wysłanie pisma na adres e-mail kontakt@bakido.pl , lub adres pocztowy: TFO CONCEPT, ul. Skalna 42c/14, 92-002 Łódź.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki „cookies”?
„Cookies” są to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników: komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową . „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu optymalizacji korzystania ze serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Pliki „Cookiem” w serwisie bakido.pl wykorzystywane są między innymi w celach:
– zapewnienia prawidłowej obsługi procesów przechowywania informacji o zawartości koszyka podczas gdy użytkownik nawiguje po stronach serwisu,
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów (firmy badawcze) operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki używane przez witrynę bakido.pl można podzielić również bardziej szczegółowo:
1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi
Niezbędne – są konieczne do tego, aby witryna funkcjonowała prawidłowo i umożliwiała użytkownikowi korzystanie z różnych funkcjonalności.
Funkcjonalne: służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinno być uniemożliwione zupełne korzystanie z niej

2. Ze względu na pochodzenie:
Cookie własne: umieszczone bezpośrednio przez administratora
Cookie zewnętrzne: cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty (firmy badawcze), których komponenty stron zostały wywołane przez administratora witryny.

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji.

3. Ze względu na cel jakiemu służą:
Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany , dzięki temu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i możliwe jest korzystanie z dodatkowych funkcji
Stanu sesji: umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje te mogą dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub pozwalają na identyfikację błędów, które mogą pojawić się na stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Analizy i badania: umożliwiają właścicielowi witryny lepiej zrozumieć użytkowników, ich preferencje. Analiza tych informacji pozwala rozwijać i ulepszać produkty oraz usprawniać działanie całego serwisu. Administrator witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i dokonuje analizy pod kątem trendów bez identyfikacji danych osobowych poszczególnych użytkowników.

4. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika rozróżniamy:
Cookies nieszkodliwe:
– niezbędne do poprawnego działania witryny, umożliwiają sprawne funkcjonowanie serwisu,
– potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie wiąże się ze śledzeniem użytkownika
Badające: pozwalają na obserwację zachowań użytkownika, nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację danych konkretnego użytkownika.

Czy wykorzystywane przez nasz serwis www.bakido.pl pliki „cookies” zawierają/ zbierają dane osobowe?
Pliki cookie wykorzystywane przez nasz serwis nie zbierają danych osobowych użytkowników.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

preloader